Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Öz Geçmiş


Kuruluşu

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü; müdür ve birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Su İşleri Müdürlüğü, Çerkeş Belediye Başkanlığı’nın amaçları, bağlı bulunduğu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;
 1- Çerkeş Belediye’si sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda giderilip tekrar şebekeye verilmesi,
 2- Suyun depolar ve isale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi,
 3- Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması,
 4- Belediyemize ait olan Ilıca kaynağından alınan Su Hattının bakım onarım ve her türlü tamiratının yapılması, suyun şehre verilmesinin sağlanması,
 5- Mahalle çeşmelerinin bakımlarının yapılması,
6- Kaynaklarının işletilmesinin sağlanması,
7- Şebekede boru hatlarının tesis edilmesi,
 8- Arıza ihbarlarının alınarak en kısa zamanda arıza noktasına müdahale edilip arızanın zamanında giderilmesi,
9- Gerekli koşulları yerine getirenlere abone bağlantılarının yapılması,
 10- İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapması ve yaptırması,
 11- Su şebekesi bakım ve onarımlarının yapılması,
 12- İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yapmak,
 13- Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak,
14- Enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak,
 15- Çalışmaların kontrolü ve takibi için gerekli gördüğü formları ve evrakları uygun gördüğü formatta hazırlamak veya hazırlatmak,
 16- İçme suyu için “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirlenen analizleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, Su İşleri Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için, Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Personel Listesi

Hizmet Alanı Ad Soyad Dahili
Su ve Kanalizasyon İşleri Müd.V. Mehmet BAŞARAN 129
Teknik Personel Mehmet UYANIK
Teknik Personel Musa TAPIKARA
Teknik Personel Fuat ARSLAN

KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar