Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Tüm Haberler

YENİ MAHALLE 151 ADA 13 NOLU PARSEL ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI YENİ YAPILAN DÜKKAN VE DAİRELERİN SATIŞI İHALESİ

İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri aşağıdaki adı ve unvanı yazılı adresten temin edebilirler.
 
İşin Niteliği: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 151 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacak olan gayrimenkuller
 
S.No      Mahalle   Kat    ada-    B.Böl.    Yüzölçüm      Niteliği     Tahmini  Geçici Tem.  
                                      Parsel    No              m2                              Bedel       Bedel
1- Yeni mah.  Zemin   151/13   Z/22        112,83m2    Dükkan    300.000,00  9.000,00
2- Yeni mah.  Kat 2     151/13  A/5           139,78m2   Mesken    165.000,00  4.950,00
3- Yeni mah.  Kat 2     151/13  A/6           139,78m2   Mesken    150.000,00  4.500,00
4- Yeni mah.  Kat 2     151/13  A/7           139,78m2   Mesken    155.000,00  4.650,00
5- Yeni mah.  Kat 2     151/13  A/8           141,53m2   Mesken    165.000,00  4.950,00
6- Yeni mah.  Kat 2     151/13  B/5           139,78m2   Mesken    155.000,00  4.650,00
7-Yeni mah.   Kat 2      151/13 B/7           143,98m2   Mesken    155.000,00  4.650,00
8-Yeni mah.   Kat 2      151/13 B/8           139,78m2   Mesken    155.000,00  4.650,00
 
İhaleye ilişkin belgeler:
 
   a-İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Usulü.
   b-İhalenin Yapılacağı Yer: Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu.
   c-İhale Tarihi:20/04/2018 Cuma günü.
   d-İhale Saati: 10:30
   e-İhale Dökümanı: 100 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.
 
İsteklide aranan şartlar ve belgeler:       
                                   


a.       Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b.      Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası.
c.       İsteklinin Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi.
d.      Geçici teminat makbuzu
e.       İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
f.       Belediyemize Su, Emlak ve Kira borcu yoktur belgeleri.
 
Halkımıza ilanen duyurulur.

KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar