Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Tüm Haberler

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Belediyemiz tarafından hazırlanan revizyon imar planı çalışması belediye meclisimizce görüşülmüş olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı 07.10.2021 tarih ve 26 sayılı belediye mecli kararı ile onaylanmıştır.
Revizyon imar planını 3194 sayılı imar kanununun 8.m addesi gereği belediyemiz 1. kat fen ve imar işleri koridorunda ve belediye ilan panosunda 08.10.2021 - 08.11.2011 tarihleri arasında askıya çıkmıştır.

İlan olunur.


KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar