Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Tüm Haberler

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR

Belediyemiz tarafından hazırlanan revizyon imar planı çalışması belediye meclisimizce görüşülmüş olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı 15.11.2022 tarih ve 42 sayılı belediye meclisi kararı ile onaylanmıştır.
Revizyon imar planını 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi gereği belediyemiz Işıklar Konağı İlan Panosunda  bir ay süreli  askıya çıkmıştır.
İlan olunur.KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar